fönstren och de vackra tidstypiska gjutjärnselementet