Återvunnet hos Creatables

Creatables startade 2008 och är ett nätverk av formgivare och ingenjörer. Målet är att återvinna spillmaterial från svenska företag och återskapa nya produkter. Tillverkningen är i Sverige vilket innebär korta transportsträckor allt för att tänka på miljön. Läs mer om creatables här!

Bild creatables.com