Bris julstjärna lyser för medmänsklighet

Julen kan vara extra svår för barn, då förväntningarna är höga och många lämnas ensamma med föräldrar som är fulla, våldsamma eller bara inte ser barnens behov.

– Att köpa Bris “Lilla stjärna” är en medmänsklig handling för de yngsta i vårt samhälle. Det är årets viktigaste julstjärna, eftersom den möjliggör Bris fortsatta kamp för utsatta barn. Stjärnan sänder en signal om att du som hängt den i ditt fönster är en medmänniska som bryr dig och tar ställning för barns rätt att må bra, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Julen och andra högtider som är starkt förknippade med familjeliv och gemenskap kan göra att känslan av ensamhet blir ännu starkare hos barn som inte får uppleva detta. Bris har öppet varje dag under jullovet, och Bris kuratorer lyssnar, stöttar, stärker barn i att hantera sin situation, och slussar dem vidare så att de får rätt hjälp.

– Bris skulle kunna beskrivas som Sveriges enskilt största första linje. All Bris verksamhet möjliggörs av gåvor från privatpersoner och företag. Vi är outtröttliga, men vi behöver bli fler som står upp för barnen. Att tänka på andra hör julen till, säger Magnus Jägerskog.

Alla intäkter från stjärnan går till Bris, där stödverksamheten håller öppet för barnen på telefon, chatt och mejl hela julen. “Lilla Stjärna” kostar 199 kr och säljs på bris.se från den 13 november.

bris julstjarna
Foto: Bris