Fyra tävlar om årets bästa utemiljö

Idag släpps de fyra nominerade till Sienapriset, Sveriges Arkitekters och Starka Betongs pris för årets bästa utemiljö. Priset blir allt mer angeläget i takt med att städer förtätas och våra gemensamma ytor spelar en större roll.

Många städer byggs idag tätare. Det skapar ett högre tryck på torg, parker och annan allmän platsmark – å ena sidan blir de allt viktigare inslag i tätbebyggda områden, å andra sidan förtätas staden ibland just på dessa ytor.

– När vi tänkt på städer och platser så har vi tänkt på människor. Årets Sienapris visar på en rad exempel där platser i städer skapats och förädlats för att bli mer attraktiva och tillgängliga för människor både till vardag och fest, säger juryns talesperson Helena Bjarnegård, landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare.

De fyra nominerade projekten ligger i olika delar av Sverige och är exempel på hur landskapsarkitekter ritar nyskapande och gemensamma ytor som underlättar människors möten. På skilda sätt har de löst utmaningar som dagens stadsutvecklare står inför.

De nominerade är:

Fristadstorget i Eskilstuna
Landskapsarkitekt: Anna Edvinsson L MSA, Eskilstuna kommun. Beställare: Eskilstuna kommun.
Ur juryns motivering: “Fristadstorget har formats utifrån en stor förståelse för livet i staden. De många människor som rör sig över torget och det faktum att många väljer att stanna, visar att idén om att skapa en mångfald av möjligheter för rörelse och vistelse fungerar.”
Fristadstorget, Eskilstuna

Taklandskapet, Sveavägen 44, Stockholm
Landskapsarkitekt: Johan Paju, LAR/MSA, Fojab arkitekter. Beställare: Diligentia.
Ur juryns motivering: ”Ovanpå en kontorsbyggnad på Sveavägen blir drömmen om takträdgården ett av svaren på utmaningen om att bygga gröna täta städer. Gestaltningen är avspänd, men ambitiös.”Taklandskap 2

Hörsalsparken i Norrköping
Landskapsarkitekt: Joakim Malmquist, AQ Arkitekter. Beställare: Norrköpings kommun.
Ur juryns motivering: ”Med nya Hörsalsparken har en av stadens centrala platser åter integrerats i stadsväven. Projektet spänner mellan stadsbyggnad, konst och biologisk mångfald.”Hörsalsparken, Norrköping

Rådhusparken i Umeå
Landskapsarkitekt: Ulf Nordfjell, LAR/MSA, Ramböll Landskap och Plan. Beställare: Umeå kommun.
Ur juryns motivering: ”I den klassiska Rådhusparken får människorna nu möta älven och platsen har redan tagits i besittning av Umeåborna. Parken möter med en egen identitet kulturhuset Väven utan att underordna sig byggnaden. Istället lyfts både byggnad och park genom ett släktskap i formspråk och färgsättning.”
Rådhusparken, Umeå

Sienapriset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 19 november tillsammans med en rad andra tunga arkitekturpriser.

Foto: Sveriges Arkitekter
/Jenny & Linda, Trendspanarna.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *