Fyra landskapsprojekt tävlar om Sienapriset

 Arkitektur ligger oss varmt om hjärtat då det går hand i handske med inredning. Det finns många platser runt om i Sverige som förtjänar att lyftas. Därför gillar vi att ärför gillar vi att De nominerade till Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt, är alla små sett till skala. De fyra som kan vinna årets Sienapris är en kaj, en park, en strand och en innergård 🙂

– Juryn har valt att nominera fyra projekt som är självständiga, formsäkra och lyhörda. De är elegant välkomponerade utan att göra anspråk på att stjäla uppmärksamhet från omgivningen. Projekten kännetecknas av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår, kommenterar juryns ordförande Tiina Sarap urvalet.

Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 29 november på Cirkus i Stockholm. Samtidigt delas sex andra priser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Bostadspriset, Planpriset, Villapriset, Guldstolen för bästa inredning och Kritikerpriset för bästa journalistiska eller litterära insats.

I den allt hårdare kampen om marken i städerna är det ofta parker, torg och andra utemiljöer som krymps. Samtidigt innebär den ökade tätheten ett behov av och ett högt tryck på offentliga platser. En konflikt som juryn för Sienapriset lagt märke till när de fem ledamöterna rest landet runt för att hitta vinnarkandidater. 

De nominerade till Sienapriset 2016 är:

Frodeparken, Uppsala
Ur juryns motivering: ”Parken innehåller det lilla i det stora, är småskalig i sina väl genomarbetade detaljer och samtidigt gestaltad som en karaktärsfull helhet med egen identitet. Varje plats har sitt unika blickfång, sin pärla. Det kan vara porlande vatten, en våt sten, en kanin i brons eller ett fågelbad.”

frodeparken

Strömkajen, Stockholm
Ur juryns motivering: ”Kajen har renoverats och byggts om till en inbjudande och elegant promenad, självklar och självständig i sin utformning. Att gestalta den rena ytan på ett så enkelt och självklart sätt är en utmaning som ser lätt ut men kräver mod och skicklighet.”

stromkajen

Tullhusstranden, Simrishamn
Ur juryns motivering: ”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Den lilla strandremsan i Storgatans förlängning har fått ny skepnad med en plats som förstärker och förtydligar stadens brokiga karaktär och småskalighet, samtidigt som den adderar former och material från samtiden.”

tullhus

Ulls Hus, innergård på campus, Uppsala
Ur juryns motivering: ”Gestaltningen är konsekvent och elegant, den tydliga inramningen skapar gynnsamma förutsättningar för platsen och kopplingen mellan ute och inne är stark. Gården är ett tomrum som är tillåtet att fylla.”

ulls-hus
Foto: Sveriges Arkitekter

Fyra tävlar om årets bästa utemiljö

Idag släpps de fyra nominerade till Sienapriset, Sveriges Arkitekters och Starka Betongs pris för årets bästa utemiljö. Priset blir allt mer angeläget i takt med att städer förtätas och våra gemensamma ytor spelar en större roll.

Många städer byggs idag tätare. Det skapar ett högre tryck på torg, parker och annan allmän platsmark – å ena sidan blir de allt viktigare inslag i tätbebyggda områden, å andra sidan förtätas staden ibland just på dessa ytor.

– När vi tänkt på städer och platser så har vi tänkt på människor. Årets Sienapris visar på en rad exempel där platser i städer skapats och förädlats för att bli mer attraktiva och tillgängliga för människor både till vardag och fest, säger juryns talesperson Helena Bjarnegård, landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare.

De fyra nominerade projekten ligger i olika delar av Sverige och är exempel på hur landskapsarkitekter ritar nyskapande och gemensamma ytor som underlättar människors möten. På skilda sätt har de löst utmaningar som dagens stadsutvecklare står inför.

De nominerade är:

Fristadstorget i Eskilstuna
Landskapsarkitekt: Anna Edvinsson L MSA, Eskilstuna kommun. Beställare: Eskilstuna kommun.
Ur juryns motivering: “Fristadstorget har formats utifrån en stor förståelse för livet i staden. De många människor som rör sig över torget och det faktum att många väljer att stanna, visar att idén om att skapa en mångfald av möjligheter för rörelse och vistelse fungerar.”
Fristadstorget, Eskilstuna

Taklandskapet, Sveavägen 44, Stockholm
Landskapsarkitekt: Johan Paju, LAR/MSA, Fojab arkitekter. Beställare: Diligentia.
Ur juryns motivering: ”Ovanpå en kontorsbyggnad på Sveavägen blir drömmen om takträdgården ett av svaren på utmaningen om att bygga gröna täta städer. Gestaltningen är avspänd, men ambitiös.”Taklandskap 2

Hörsalsparken i Norrköping
Landskapsarkitekt: Joakim Malmquist, AQ Arkitekter. Beställare: Norrköpings kommun.
Ur juryns motivering: ”Med nya Hörsalsparken har en av stadens centrala platser åter integrerats i stadsväven. Projektet spänner mellan stadsbyggnad, konst och biologisk mångfald.”Hörsalsparken, Norrköping

Rådhusparken i Umeå
Landskapsarkitekt: Ulf Nordfjell, LAR/MSA, Ramböll Landskap och Plan. Beställare: Umeå kommun.
Ur juryns motivering: ”I den klassiska Rådhusparken får människorna nu möta älven och platsen har redan tagits i besittning av Umeåborna. Parken möter med en egen identitet kulturhuset Väven utan att underordna sig byggnaden. Istället lyfts både byggnad och park genom ett släktskap i formspråk och färgsättning.”
Rådhusparken, Umeå

Sienapriset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 19 november tillsammans med en rad andra tunga arkitekturpriser.

Foto: Sveriges Arkitekter
/Jenny & Linda, Trendspanarna.nu